0938550575

Home Nội dung đào tạo Đào tạo báo chí - quản trị nhân sự - PR

Đào tạo báo chí - quản trị nhân sự - PR

Nghiệp vụ báo chí

0
CHIÊU SINH LỚP NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ 1. Đối tượng tham gia - Các phóng viên tập sự; - Sinh viên đã tốt nghiệp/đang học tại các...

Tin tức