0938550575

Home Nội dung đào tạo Đào tạo an toàn xây dựng

Đào tạo an toàn xây dựng

Huấn luyện An toàn lao động theo Nghị định 44

0
HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG    Căn cứ theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 Quy định chi...

Khóa Học Tư Vấn Cấp Chứng chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng

0
DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - Căn cứ thông tư  số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng...

Khóa Học Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên

0
CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên I.Mục đích chung của khóa học -  Trang bị,...

Khóa Học Quản Lý Dự Án Và Giám Đốc Quản Lý Dự Án

0
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC NGHIỆP VỤ, CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ GIÁM...
khóa học chỉ huy trưởng công trình

Khóa Học Chứng Nhận Chỉ Huy trưởng Công trình Xây dựng

0
LỚP HỌC CHỨNG NHẬN CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XD THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ♦ Căn cứ Nghị...

CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

0
THÔNG BÁO ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP - Căn cứ theo Luật an toàn...

LỚP HỌC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

0
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆM THU HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  -...

Lớp Học Chứng Nhận, Chứng Chỉ Đấu Thầu Theo Luật Đấu Thầu 43 Và...

0
Lớp Học Chứng Nhận, Chứng Chỉ Đấu Thầu Theo Luật Đấu Thầu 43 Và Nghị Định 63 THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC ĐẤU THẦU THEO LUẬT ĐẤU...

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG VÀ LẬP DỰ TOÁN

0
CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG VÀ LẬP DỰ TOÁN ◊  Căn...

Khóa Học Quản Lý Vận hành Nhà Chung Cư

0
LỚP HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ ♦ Đối tượng : – Thành viên BGĐ doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, ban quản...

Tin tức