Điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch Nội địa và Quốc tế

Điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch Nội địa và Quốc tế

Theo Luật Du lịch 2017 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 quy định người được cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch có điều kiện chung như sau:

  • Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy.

Ngoài ra,

+ Hướng dẫn viên nội địa:

  • Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên
  • Có chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch nội địa

+ Hướng dẫn viên quốc tế:

  • Tốt nghiệp Cao đẳng nghề trở lên
  • Có chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế
  • Tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ; hoặc tốt nghiệp ở nước ngoài; hoặc có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu