0938550575

Nội dung đào tạo

Các chương trình đào tạo tại công ty Cổ phần Giáo dục Và Công nghệ Việt:  Đào tạo nghiệp vụ sư phạm, quản lý – hiệu trưởng – bảo mẫu – cấp dưỡng mầm non, văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng, báo chí, quản trị nhân sự…

Đào tạo kế toán trưởng

0
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG I. Đối tượng tuyển sinh : - Những người đã tốt nghiệp Đại học chuyên môn về tài chính,...

Đào tạo kế toán tổng hợp

0
KHOÁ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hiện các công ty nhỏ và vừa chỉ cần tuyển 1 kế toán và yêu cầu kế toán...

Huấn luyện giảng viên an toàn lao động

0
HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG - Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao...

Nghiệp vụ báo chí

0
CHIÊU SINH LỚP NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ 1. Đối tượng tham gia - Các phóng viên tập sự; - Sinh viên đã tốt nghiệp/đang học tại các...
khóa học hướng dẫn viên du lịch

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

0
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn bồi dưỡng Hướng dẫn viên Du lịch, Công Ty...

Tin tức