Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TƯ VẤN DU HỌC  

Theo thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 Về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
– Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học;
– Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

II.ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
– Người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
– Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

III.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Tổng khối l­ượng kiến thức tối thiểu
: 265 tiết, bao gồm:
– Kiến thức bắt buộc: 225 tiết, bao gồm 63 tiết học tập trung và 162 tiết tự học;
– Kiến thức tự chọn: 40 tiết, bao gồm 10 tiết học tập trung và 30 tiết tự học.
2. Nội dung chương trình:
a. Nội dung bắt buộc
Chuyên đề 1: Tổng quan chính sách và pháp luật về giáo dục
Chuyên đề 2: Hệ thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới
Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học
b. Nội dung tự chọn 
– Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế
– Phát triển giáo dục quốc tế
– Hồ sơ tài chính và thị thực du học
– Giải quyết tranh chấp

IV. HỌC PHÍ, THỜI GIAN,  HỒ SƠ NHẬP HỌC, CHỨNG CHỈ:

4.1 Học phí: 2.500.000đ (tùy theo số lượng thực tế lớp học)
4.2 Thời gian đào tạo:
– Ca tối: 18h – 20h30 tối 2- 4 – 6, hoặc tối 3 – 5 – 7
– Ca ngày: 8h – 16h30 chủ nhật.
4.3  Hồ sơ:
–  02 ảnh 3×4.
–  Bằng tốt nghiệp photo
–  CMND photo
–  Đơn xin học (theo mẫu xin khi đăng kí học)                                                                       4.4 Chứng Chỉ:  

Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ Tư vấn du học do Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP. Hồ Chí Minh cấp theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu học vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & CÔNG NGHỆ VIỆT
 Add: CS1: Số 122/12E Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh.
CS2: 10B Lưu Chí Hiếu, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
CS3: 80 GS1, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương.
CS4: Nguyễn Lương Bằng, phường 2, Đà Lạt.

Hotline: 0981 23 22 56 – 0938 550 575 ( Ms. Loan)

Email: kimloan.gdcnv@gmail.com