0938550575

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

0
CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ LÀ GÌ? AI CẦN HỌC CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM NGHỀ? Theo quyết định số 647/QĐ-TCDN ngày 25 tháng 11...

Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ – quản trị văn phòng

0
VĂN THƯ LƯU TRỮ CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Văn thư lưu trữ là một bộ phận bôi trơn không...
mẫu chứng chỉ nvsp giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng,đại học

0
Chứng chỉ Sư phạm cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng là gì?  Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm Giảng viên Đại học, Cao đẳng là...

Tin tức